Bruk verktøy

DataCorp AS

utvikleR applikasjoner og rapporter med basis i office-pakken fra Microsoft

Grovt sett finnes det tre måter å øke produktiviteten på:

1. Jobb hardere

2. Jobb smartere

3. Bruk verkøy

DataCorp fokuserer på alle tre, men kan særlig bidra i din bedrift med bruk av riktig verktøy.

Gjennom rapporter som samler og analyserer data fra forskjellige kilder, kan du frigjøre kapasitet på ledernivå.
Kompliserte oppgaver som ofte utføres av økonomisjef eller controller kan utføres automatisk.

Rapportering direkte til Excel eller Word gir deg et forsprang ved gjenbruk i nye analyser.

 

Se Rapportering med Excel

Munkedamsveien 59 B

0270 Oslo, Norway

Kontakt oss:

Telefon: 95 04 33 33

Telefon: 22 74 01 74

E-post: gislewg@datacorp.no